CHỦ ĐẦU TƯ VINGROUP

• Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát thuôc Tập đoàn Vingroup – Chủ đầu tư: Với mục tiêu “Đẳng cấp hàng đầu”
trong lĩnh vực bất động sản, chúng tôi lựa chọn hợp tác với những đơn vị uy tín với sự đầu tư toàn diện và cam kết về tiến độ để
tạo nên những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Chúng tôi mong muốn tạo dựng một khu dân cư đẳng cấp, hiện đại bậc nhất, một
New York tại Vinhomes Central Park cho những cư dân sống tại đây.
• Công ty Quản lý Xây dựng Vincom 1: Hợp tác xây dựng dự án Vinhomes Central Park
• Công ty Quản lý Vinhomes: Quản lý tòa nhà