TRANG THIẾT BỊ BÀN GIAO CĂN HỘ

TRANG THIẾT BỊ – NGUYÊN VẬT LIỆU BÀN GIAO CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK Bảng Nguyên vật liệu dưới đây mang tính tham khảo chung vì tùy từng thời điểm bán hàng và tùy tòa căn hộ mà Chủ đầu tư Vinhomes Central Park có bảng Nguyên vật liệu và trang thiết bị dành riêng.